1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania z siedzibą w Warszawie (02-844) przy ul. Puławskiej 457, NIP: 701-00-00-181, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000235319 przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie akademia.knowledgevillage.pl
 3. Podane ceny są cenami netto i obejmują świadczenia znajdujące się w zamówieniu.
 4. Płatność może być realizowana za pomocą przelewu tradycyjnego na konto bankowe Organizatora, którego numer zostanie podany po złożeniu zamówienia lub w formie płatności PayU.
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy i wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail użyty przy rejestracji.
 6. Rezygnację z uczestnictwa należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora oraz na adres mailowy: akademia@digitalknowledge.pl
 7. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia jednak nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia.
 8. W przypadku wycofania zgłoszenia po upływie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia oraz zgłoszeń nadesłanych po terminie szkolenia, osoba dokonująca zamówienia zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
 9. Nieodwołanie udziału w wydarzeniu w terminach przewidzianych warunkami uczestnictwa, brak uiszczenia opłaty zgodnie z otrzymaną fakturą proforma oraz nieobecność podczas kongresu i/lub warsztatów nie zwalniają z obowiązku dokonania zapłaty.
 10. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego, dokonania wpłaty i nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.
 11. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora – zgłaszający otrzyma pełną kwotę wpłaty w ciągu 10 dni od daty odwołania szkolenia.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie szkolenia.
 13. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych  Fundacji Obserwatorium Zarządzania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.07 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.